Kjøpsbetingelser:

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet ved bestilling i nettbutikk, eller kommunikasjon mellom kjøper og selger som er foretatt på e-post eller telefon, samt disse salgsbetingelser.

Dette kjøpet er regulert av standard salgsbetingelser for kjøp av varer over Internett. Avtalen er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Når selger har mottatt bestilling fra kjøper, så skal selger bekrefte ordren ved å sende en bekreftelse til kjøper. Kjøper kontrollerer at bekreftelsen er korrekt. Er ikke bekreftelse i samsvar med bestilling, så skal kjøper i løpet av kort tid ta kontakt med selger for å korrigere sin bestilling.

Prisene er oppgitt innkl mva i nettbutikk. Opplysninger om de totale kostnadene kjøper skal betale kommer fram på ordrebekreftelsen før bestilling er foretatt.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selger. Levering skjer til angitt adresse på ordrebekreftelse.

Selger kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selger til kjøper. Tilbyr selger faktura løsning, så skal faktura betales innen 10 dager etter kjøper har mottatt varene. Dersom kjøper betaler med kredittkort eller debetkort kan selger reservere kjøpesum på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

Dersom kjøper ikke betaler salgssum i henhold til avtalen, kan selger kreve renter etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling. etter betalingsvarsel, kan kravet bli sendt til inkasso, og kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav. Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr + frakt tur/retur.

Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for å få hjelp i en eventuell tvist med selger. Hvis ikke dette fører fram så kan man skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Før et vedtak her er rettskraftig, kan partene ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget bringe vedtaket inn for Bergen tingrett.